Matematisk modellering og analyse af komplekse systemer
Simulering af PK/PDPKPDsim: et CANDOR simulation subsite for antibiotika farmakokinetik og dynamik

Matematisk modellering
og computersimulering
bringer projekterne videre

CANDOR simulation tilbyder rådgivning og problem-
løsning baseret på en unik erfaring i at opstille velegnede
matematiske modeller over den virkelige verdens problemstillinger,
lave en gennemgribende modelanalyse,   − og føre analysens resultat tilbage til virkeligheden.

Metoder og værktøjer

Værktøjskassen indeholder en lang række teknikker og koncepter, bl.a. til undersøgelse af dynamiske forhold:

− ikke-lineær analyse af tidsserier
− black box eller mekanismebaserede modeller
− deterministiske eller stokastiske modeller
− compartment- eller agentbaserede modeller
− estimering af populationsfordeling for parametre
− Monte Carlo simulering
− stabilitetsanalyse
− følsomhedsanalyser
− konfidensgrænser og anden statistik vha. bootstrap
− data mining

Opgaver

CANDOR simulation repræsenterer en ekspertise i modelbaseret problemløsning, der er erhvervet inden for en bred vifte af teknisk/natur- og sundhedsvidenskabe-
lige fagområder, produktudvikling og produktionsstyring (logistik). Vi løser opgaver inden for bl.a.

− afdækning/verifikation af kausale sammenhænge
− logistiksimulering, kapacitetsanalyse ("flaskehalse")
− simuleringsbaseret proceskontrol
− scenariesimulering ("what if")
− optimal forsøgsplanlægning
− optimering af diverse systemer
− sandsynlighedsberegninger i "vanskelige" systemer
− epidemimodellering

Kontakt os for at se eksempler på erfaringsgrundlaget og gennemførte projekter.


Multidimensional frekvensfordeling for parametre i Monte Carlo populationssimulering

Bootstrap estimator


© Copyright 2010-2022 CANDOR simulation Email: info@candorsim.dk Cookies